NOMOFOBIE

Nomofobie is ‘de overmatige angst voor het niet continu bereikbaar zijn via een mobiele telefoon’.